OGŁOSZENIE O NABORZE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020ROK SZKOLNY 2019/2020

lista dzieci przyjętych do klas pierwszych


Tylko w TRÓJCE tak pływają dzieci, już przygotowani są aby w dorosłym życiu poradzić sobie w wodzie, a może to przyszli olimpijczycy? Brawo nasi uczniowie, kliknij i zobacz ich w akcji.PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 – PROFIL PŁYWANIE


Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich oraz uczniów klas VII, które rozpoczną edukację szkolną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku szkolnym 2019/2020

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas i szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest gmina Zdzieszowice

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej sportowej (profil pływacki)


Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły